Dydaktyka

Dydaktyka innymi słowy jest nauką o nauczaniu i procesie uczenia się. Poprawne stawianie trafnych twierdzeń i hipotez w związku z prawidłowościami procesu nauczania i uczenia się leżą w gestii dziedzin dydaktyki. Kształtowanie nauczania przez człowieka realizowane jest w oparciu o przedmioty i wyznaczone cele pracy szkolnej.

Greckie didaktikos i didasko, co oznacza pouczający, uczę to słowa, od których wywodzi się nazwa nauki, jaką jest dydaktyka. Termin ten został po raz pierwszy wykorzystany w Niemczech. Dydaktyka w obrębie swoich działań zawiera takie segmenty jak: planowanie formy pracy z uczniami, określenie okresów, faz i skutków planowania, określenie celi dydaktycznych, przygotowanie planów lekcji, umiejętne dobieranie treści kształcenia, wykorzystanie czasu i przestrzeni, motywowanie uczniów, kontrola i ocena procesu uczenia się uczniów, przygotowywanie testów sprawdzających wiedzę uczniów, itd. Nauczyciel stosuje różnorodne metody nauczania, które można podzielić na: nauczanie bezpośrednie, poszukujące, podające oraz dyskusja.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *