Szkoła

Szkoła

Szkoła mówiąc w skrócie stanowi system społeczny, ponieważ nie ma tam ani jednej osoby, która robi to co chce, lecz zachowanie każdego członka tego systemu jest mniej lub bardziej przewidywalne. Zwykły dzień szkolny składa się z tego, że uczniowie wraz z tornistrami przychodzą na lekcje, które zawsze trwają po czterdzieści pięć minut. Pomiędzy lekcjami są …

Czytaj całość Szkoła

Etyka zawodowa

Etyka zawodowa

Praca nauczyciela przez wielu ludzi postrzegana jest jako coś łatwego i bardzo komfortowego. Nic bardziej mylnego. Nauczyciel prócz funkcji nauczania dodatkowo musi wypełniać różnego rodzaju sprawozdania z postępów każdego ucznia. Dochodzą do tego zajęcia korekcyjne i wyrównawcze dla dzieci i sprawdzanie prac w domu. Owszem weekendy i wakacje są wolne, ale odpowiedzialność, jaka spoczywa na …

Czytaj całość Etyka zawodowa

Niepełnosprawność intelektualna

Niepełnosprawność intelektualna

Obniżoną sprawność intelektualną stwierdza się do osiemnastego roku życia, którą mierzy się różnymi testami standaryzowanymi. Jeśli zostanie stwierdzona niepełnosprawność intelektualna to dziecko trafia do klasy integracyjnej, chyba, że sprawność intelektualna jest obniżona znacznie to wtedy dziecko podejmuje naukę w Szkole Specjalnej. Niepełnosprawność intelektualna w lekkim stopniu charakteryzuje się tym, że sprawność umysłowa dziecka nie przekracza …

Czytaj całość Niepełnosprawność intelektualna

Przerwa śródlekcyjna

Przerwa śródlekcyjna

Uczniowie szybko tracą koncentrację i tracą uwagę, którą powinni skupić na procesie uczenia się. Ćwiczenia śródlekcyjne służą do tego, aby przywrócić uczniom w krótkim czasie stan odprężenia psychicznego i fizycznego. Z tego względu przerwa śródlekcyjna powinna spełniać określone funkcje. Po pierwsze są to funkcje relaksacyjne, które wpływają na negatywne skutki zmęczenia i znudzenia nagromadzonego przez …

Czytaj całość Przerwa śródlekcyjna

Dydaktyka

Dydaktyka

Dydaktyka innymi słowy jest nauką o nauczaniu i procesie uczenia się. Poprawne stawianie trafnych twierdzeń i hipotez w związku z prawidłowościami procesu nauczania i uczenia się leżą w gestii dziedzin dydaktyki. Kształtowanie nauczania przez człowieka realizowane jest w oparciu o przedmioty i wyznaczone cele pracy szkolnej. Greckie didaktikos i didasko, co oznacza pouczający, uczę to …

Czytaj całość Dydaktyka

Otoczenie ucznia

Otoczenie ucznia

Jeśli nie liczyć czasu, kiedy uczniowie śpią to wychodzi na to, że ponad połowę spędzają oni w budynku szkolnym. Interakcje społeczne pomiędzy uczniami a nauczycielami są więc na wysokim poziomie zażyłości emocjonalnej. Każda klasa posiada swoją własną osobowość, w której są ustalane pewne normy, zasady i sposoby komunikowania się. Nauczyciel wraz z uczniami tworzy ugruntowane …

Czytaj całość Otoczenie ucznia

Nauczanie pojęć

Nauczanie pojęć

Rolą nauczyciela jest przekazywanie niezbędnej wiedzy, ale ważniejszą czynnością jest nauczenie ich samodzielnego myślenia. Znajomość pojęć pozwala ludziom odpowiednio łączyć ze sobą byty, idee, reguły stanowiące logiczny most do procesu myślenia. Uczenie się pojęć rozpoczyna się tak naprawdę od urodzenia, kiedy to rodzice nazywają odpowiednio określone przedmioty. Każde istniejące pojęcie należy do jakiejś klasy czy …

Czytaj całość Nauczanie pojęć

Poszukujące nauczanie

Poszukujące nauczanie

Nauczanie poszukujące często jest zastępowane sformułowaniem poszukujące uczenie się. Wedle założeń tego systemu uczniowie powinni głęboko myśleć, rozwiązywać napływające problemy oraz być odkrywcami. Cele kształcenia są realizowane za pośrednictwem metod odkryć, metod problemowych, dociekania i dążenia do pogłębiania wiedzy w zakresie jakiejś nauki. Dewey wskazywał na istotnie ważne w procesie nauczania umiejętności indukcyjnego i produktywnego …

Czytaj całość Poszukujące nauczanie

Nauczanie początkowe

Nauczanie początkowe

Nauczanie początkowe to nic innego jak edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Kształcenie zintegrowane jest określonym stylem nauczania w klasach I – III w szkole podstawowej. Jest to wynikiem zatwierdzenia nowej podstawy programowej obowiązującej w każdej szkole. Nauczanie przedszkolne przebiega inaczej, niż nauczanie wczesnoszkolne. W przedszkolu dzieci mają o wiele więcej swobody, zajęcia są prowadzone głównie w …

Czytaj całość Nauczanie początkowe

Szkolnictwo

Szkolnictwo

Proces nauczania od zarania dziejów ulegał różnym przemianom i przekształceniom. Rozumienie słowa edukacji zmieniało się na przestrzeni wieków i ciągle są rozpatrywane i weryfikowane różne jego znaczenia. Wszystkim dobrze znana postać starożytnego filozofa Sokratesa pokazuje, że proces edukacji nie musi być nudny. Spacerując po Atenach zaczepiał przechodniów i wszczynał z nimi dyskusję. Zwykł prowadzić dwa …

Czytaj całość Szkolnictwo